• http://www.m3meble.com.pl/wp-content/uploads/2013/10/1a-960x360.jpg

  M3 Meble

  Wysokiej jako??ci meble na wymiar
 • http://www.m3meble.com.pl/wp-content/uploads/2013/10/2-960x360.jpg

  Meble do salonu

 • http://www.m3meble.com.pl/wp-content/uploads/2013/10/3-960x360.jpg

  Szafy wn─?kowe i garderoby

 • http://www.m3meble.com.pl/wp-content/uploads/2013/10/11-960x360.jpg

  Kuchnie nowoczesne i tradycyjne

 • http://www.m3meble.com.pl/wp-content/uploads/2013/10/5-960x360.jpg

  ?üazienki

 • http://www.m3meble.com.pl/wp-content/uploads/2013/10/4-960x360.jpg

Meble na wymiar – Rzesz??w i okolice

1 Nasza oferta

2 M3 Meble – meble na wymiar

 • Jeste??my producentami mebli na wymiar oraz drzwi wewn─?trznych lakierowanych.
 • Dzia??alno??─? rozpocz─?li??my w 1997 r. Zajmujemy si─? kompleksowym wyka??czaniem wn─?trz.
 • Naszym klientom oferujemy nowoczesne rozwi─?zania w oparciu o najnowsze technologie.
 • Tworzymy meble wysokiej jako??ci,modernistyczne ,funkcjonalne wed??ug indywidualnych potrzeb klienta.
 • Ka??de zlecenie traktujemy indywidualnie ,d─???─?c do tego ,aby stworzone meble mia??y w??asny niepowtarzalny styl,zachowuj─?c przy tym najwy??sz─? jako??─? produktu.
 • Korzystamy z najlepszych dost─?pnych materia????w.
 • Posiadamy w??asny zak??ad produkcyjny dzi─?ki czemu mo??emy zapewni─? szybk─? realizacj─? zam??wienia oraz utrzyma─? wysokie standardy produkowanych mebli.
 • Zale??y nam na┬á spe??nianiu oczekiwa?? klienta┬á┬á oraz zaspokojenie jego potrzeb oferuj─?c szeroki wachlarz us??ug i dogodne terminy.
 • Zatrudniamy doskonale wykszta??conych stolarzy,technolog??w oraz ekipy monta??yst??w.
 • Aby zaoszcz─?dzi─? czas klienta oraz u??atwi─? mu wybory wsp????pracujemy z projektantami i architektami, kt??rzy s─? do dyspozycji klienta. Zawsze mo??na skorzysta─? z ich porad i pomys????w.
 • W ramach wsp????pracy oferujemy bezp??atne projekty,dostaw─? oraz profesjonalny monta??. Realizujemy tak??e projekty powierzone.
 • Wszystkie nasze produkty obj─?te s─? gwarancj─? .W jej ramach zapewniamy profesjonalny serwis.
 • Adres naszego biura : Rzesz??w, ul. Wyspia??skiego 12

Drzwi wewn─?trzne lakierowane

 • Prowadzimy┬á produkcj─? i sprzeda??┬á drzwi wewn─?trznych , lakierowanych na wysoki┬á po??ysk .

m3meble-rzeszow3 Remonty, wyko??czenia i modernizacje.

 • Przedmiotem dzia??alno??ci┬á firmy jest kompleksowe wyka??czanie wn─?trz.
 • Firma wykonuje wszystkie prace remontowe,wyko??czeniowe,modernizacyjne oraz instalacyjne
 • Posiadamy ugruntowan─? pozycj─? na rynku oraz du??e do??wiadczenie w wykonywaniu us??ug dla firm jak r??wnie?? klient??w prywatnych.
 • W naszej dzia??alno??ci stawiamy na terminowo??─? i jako??─? wykonywanych przez nas us??ug, a przede wszystkim na zadowolenie i spe??nienie oczekiwa?? klienta.
 • Poniewa?? atutem firmy jest kompleksowo??─? wykonywanych us??ug oraz odpowiednio dobrana kadra fachowc??w ,wszelkie projekty i zlecenia realizujemy od A-Z.
 • Szeroki zakres dzia??alno??ci produkcyjnej i us??ugowej pozwoli?? nam osi─?gn─?─? wiedz─? i do??wiadczenie w tworzeniu optymalnych warunk??w do obs??ugi klient??w i wsp????pracuj─?cych z nami inwestor??w.

4 Um??w sie na darmowy pomiar i wycen─?

Skontaktuj si─? z nami ju?? dzi?? i um??w na darmowy pomiar i wycen─? mebli.